Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mc.png Video1520412861.flv Mc.png Unnamed.jpg Anh_nang_san_truong.JPG Anh_DHCB.JPG Infographic10loaimay.jpg IMG_5682.JPG TrimF250CF9A79C64E1AA7AF55ED21C464FB.flv IMG_0336.jpg IMG_0355.jpg IMG_0344.jpg IMG_1934.jpg IMG_1910.jpg IMG_1920.jpg IMG_0279.jpg IMG_0263.jpg Kh5tr014h02.jpg Kh5bia.jpg IMG_0439.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Đồng hồ

  Báo mới

  Sáng kiến kinh nhiệm

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Sơn Bằng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Thị Phươc Hảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:10' 22-11-2013
  Dung lượng: 84.0 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
  TRƯỜNG TH SƠN BĂNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Số: /KH-THSB Sơn Bằng, ngày 17 tháng 11 năm 2013

  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên
  năm học 2013-2014
  Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
  Căn cứ Kế hoạch số 171/PGD&ĐT- GDTH ngày 13/9/2013 của Phòng GDĐT Hương Sơn về việc  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp Tiểu học.
  Căn cứ công văn số 220/PGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2013 vê việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.
  Trường Tiểu học Sơn Bằng xây dựng Kế hoạch về việc  bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH
  1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
  3. Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2012-2013 cho giáo viên.
            II. NỘI DUNG
            1. Khối kiến thức bắt buộc:
  Nội dung bồi dưỡng 1:
  Tên và nội dung mô đun
  Tự học
  Tập trung
  
  
  
  LT
  TH
  
  Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:
  
  
  
  
  TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
  14
  1
  
  
  TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học
  14
  1
  
  
  TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học
  
  
  15
  
  Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên:
  
  
  
  
  TH39: Giáo dục kỹ năng sống cho HS Tiểu học qua các môn học
  12
  2
  1
  
  TH40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở TH
  
  
  15
  
  TH41:Giáo dục kĩ năng sống cho HS Tiểu học qua các hoạt động GD
  12
  2
  1
  
  TH42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học
  
  
  15
  
   1.2Nội dung bồi dưỡng 2:
  Phần 2: Nội dung do Sở biên soạn tài liệu (phần địa phương)

  Thời gian thực hiện 40 tiết (30 tiết tự học, 10 tiết học tập trung)
  Tài liệu:
  Giáo viên TH dùng chung một loại "Địa lý Hà Tĩnh".
  2. Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên.
  Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 145 tiết.
  III. KẾ HOẠCH
  - Ở huyện và tỉnh: Theo kế hoạch của Phòng và Sở
  - Ở trường: Tự bồi dưỡng và bồi dưỡng theo từng tuần, tháng theo từng nội dung cụ thể như sau:
  Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT, Phòng GDĐT bồi dưỡng:
  Thời
  gian
  Tên và nội dung mô đun
  Người thực hiện
  Tự học
  Tập trung
  
  
  
  
  
  LT
  TH
  
  
  Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:
  
  
  
  
  
  Tháng
  11
  TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
  BGH, TCM, GV
  14
  1
  
  
  Tháng
  12
  TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học
  GV, TCM
  14
  1
  
  
  
  TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học
  Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên:
  BGH, TCM, GV
  
  
  15
  
  
   
  Gửi ý kiến

  Giải trí tổng hợp

  Truyện cười

  Kết quả giáo dục